Korvaus palvelun myynnistä voi olla joko palkkaa tai työkorvausta. Jos työkorvauksen alla olevat ehdot eivät täyty, kyse on palkasta.
Maksetut palkat ja työkorvaukset tulee aina ilmoittaa tulorekisteriin.

● Jos palkka ylittää 61,37 euroa kuukaudessa samalta kotitaloudelta samalle työn suorittajalle, ostajan tulee tehdä ilmoitus tulorekisteriin sekä pidättää ja suorittaa eläkevakuutusmaksut.
● Samalle tulonsaajalle maksettavien palkkojen ylittäessä 1 300 euroa vuodessa tulee hoitaa lisäksi työtapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut.
Palkkojen tai työkorvauksen ylittäessä 1 500 euroa vuodessa maksajan tulee suorittaa lisäksi ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu.
● Nämä voi hoitaa keskitetysti Palkka.fi -palvelussa.

Työkorvauksen määritelmä

Jos seuraavat työsuhteen ehdot puuttuvat palvelun myynnistä, voidaan yleensä harkita työkorvauksen käyttämistä:

● Työnantaja ei ohjaa tai valvo työtä mitenkään. Hän vain hyväksyy tai hylkää työn tulokset
● Työn suorittaja voi päättää itsenäisesti työn suorittamisen ajan ja paikan ja hän voi halutessaan käyttää vapaasti apulaisia
● Työn suorittaja voi samaan aikaan vapaasti tehdä muita kilpailevia töitä
● Työn suorittaja on perustanut yrityksen toimintaansa varten
● Työn suorittaja vastaa itse eläke- ja tapaturmavakuutuksistaan
● Vaikka freelancer ei olisi perustanut yritystä, voidaan hänelle silti joskus maksaa työkorvausta.
● Työkorvauksen maksamista tarkastellaan lopulta aina kokonaisuutena, jossa osa asioista voi muistuttaa työsuhdetta ja osa taas puoltaa työkorvauksen käyttämistä. Kovin säännöllinen työskentely samalla työnantajalle voisi esimerkiksi viitata kyseessä olevan työsuhde, vaikka työn tekemisen aikaa tai paikkaa ei saneltaisikaan. Johto- ja valvontaoikeuden olemassaoloa pidetään yleisesti erityisen voimakkaana merkkinä työsuhteesta.

Lähde: Palkka.fi