Yhteismaa on paitsi yhteisöllisiä tapahtumia ja projekteja toteuttava yhdistys, myös samanhenkisten ihmisten ja toimijoiden yhteisö, johon kuka tahansa on tervetullut. Yhteismaalla on kahdenlaisia jäseniä: kannatusjäseniä ja vuosijäseniä.

Yhteismaa ry:n kannatusjäsenet

Yhteismaan kannatusjäsenet liittyvät mukaan, koska he diggailevat uudenlaisesta yhteisöllisestä kulttuurista ja siitä mitä Yhteismaa tekee. He haluavat mahdollistaa kaiken sen jatkuvuuden ja kasvamisen vieläkin vaikuttavammaksi. He haluavat olla luomassa uutta kaupunkikulttuuria. Ja he haluavat nähdä entistä hauskemman, yhteisöllisemmän, vapaamman ja elävämmän maailman.

Kaikki kannatusjäsenet saavat Yhteismaan uutiskirjeen, jossa kerrotaan Yhteismaan kuulumisista ja tulevista projekteista sekä ihmisistä niiden takana. Lisäksi kannatusjäsenet saavat erilaisia etuja Yhteismaan tapahtumiin ja projekteihin liittyen

Kannatusjäsenmaksut
Yksityishenkilöt 20 € / vuosi

Kannatusjäseneksi voi liittyä antamalla tietonsa ja maksamalla jäsenmaksuntäällä.

Yhteismaan vuosijäsenet

Kannatusjäsenyyden lisäksi Yhteismaalla on myös vuosijäseniä. Vuosijäsenet liittyvät mukaan, koska he haluavat tehdä asioita yhdessä Yhteismaan kanssa. He haluavat osallistua uuteen yhteisölliseen tekemiseen ja saavat Yhteismaan sekä koko sen kasvavan jäsenyhteisön apua hankkeisiinsa.

Vuosijäsenet ovat mukana Yhteismaan jäsenyhteisössä, johon kaikki tuovat omia resurssejaan yhteiseen käyttöön. Vuosijäsenet kutsutaan mukaan Yhteismaalaiset-keskusteluryhmään, jossa he voivat kysyä apua omiin projekteihinsa ja osallistua keskusteluun muiden kanssa. Lisäksi heidät esitellään heidän halutessaan Yhteismaan nettisivuilla.

Vuosijäsenille järjestetään tilaisuuksia, minkä lisäksi vuosijäsenet voivat osallistua Yhteismaan vuosikokoukseen. Kaikki jäsenet saavat Yhteismaan uutiskirjeen, jossa kerrotaan Yhteismaan kuulumisista ja tulevista projekteista sekä ihmisistä niiden takana. Lisäksi vuosijäsenet saavat erilaisia etuja Yhteismaan tapahtumiin ja projekteihin liittyen.

Vuosijäsenmaksut
Yksityishenkilöt, ammatinharjoittajat, pienyritykset ja pienet yhdistykset (korkeintaan kolme työntekijää) 200 €
Muut yhdistykset 500 €
Muut yritykset ja säätiöt 1000 €